Specifikacije

  • izrađuje se točno po dimenziji zadanog otvora
  • sastoji se od aluminijskih segmenata (23cm i 31cm), sa namjenom za pokrivanje fasada i većih površina
  • maksimalna širina 600 cm, visina 600 cm
  • fiksni položaj ili upravljanje na el. motorni pogon
  • izbor od 90 boja
  • garancija 2 godine
  • trajnost 10-30 godina

Izmjera & ugradnja