Specifikacije

  • izrađuje se točno na mjeru u milimetar po dimenziji zadanog otvora
  • sastoji se od aluminijske karniše i traka u širini 127 mm
  • izbor od 5 dezena i 60 standardnih boja i 90 nestandardnih boja
  • izračun po m²/kom (ako je trakasta zavjesa manja od 1 m² računa se kao 1 m²)
  • garancija 1 godina
  • predviđen vijek trajanja 5-15 godina

30
580
30
300
Narudžbenica (unesite šifru)

Šifra proizvoda

br.311

Izmjera & ugradnja