Specifikacije

  • izrađuje se točno na mjeru u milimetar po dimenziji zadanog otvora
  • sastoji se od aluminijske karniše i traka u širini 250mm
  • izbor od 5 dezena i 60 standardnih boja i 90 nestandardnih boja
  • izračun po m²/kom (ako je trakasta zavjesa manja od 1 m² računa se kao 1 m²)
  • garancija 1 godina
  • predviđen vijek trajanja 5-15 godina

30
580
30
300
Narudžbenica (unesite šifru)

Šifra proizvoda

br.314

Izmjera & ugradnja

Boje i dezeni

*Sve boje i dezeni su
informativnog karaktera.

UNI LAGER
Šifra boje:
0100
Šifra boje:
0500
Šifra boje:
0815
Šifra boje:
0910
Šifra boje:
0930
Šifra boje:
0950
Šifra boje:
0841
Šifra boje:
1300


UNI SPEKTAR
Šifra boje:
0300
Šifra boje:
0819
Šifra boje:
0824
Šifra boje:
0825
Šifra boje:
0800
Šifra boje:
6440
Šifra boje:
6420
Šifra boje:
0830
Šifra boje:
6400
Šifra boje:
0832
Šifra boje:
0835
Šifra boje:
6430
Šifra boje:
0840
Šifra boje:
0900
Šifra boje:
0600
Šifra boje:
1320


SCREEN BASIC
Šifra boje:
SCA5-BASIC-01
Šifra boje:
SCA5-BASIC-02
Šifra boje:
SCA5-BASIC-03
Šifra boje:
SCA5-BASIC-04
Šifra boje:
SCA5-BASIC-05
Šifra boje:
SCA5-BASIC-06


BERLIN (BO) BLACKOUT
Šifra boje:
5100
Šifra boje:
5200
Šifra boje:
5300
Šifra boje:
5500
Šifra boje:
5800
Šifra boje:
5813
Šifra boje:
5816
Šifra boje:
5819
Šifra boje:
5824
Šifra boje:
6100
Šifra boje:
5930
Šifra boje:
5950
Šifra boje:
5600
Šifra boje:
6300


SCP SCREEN
Šifra boje:
SCP5-MET-T64-249
Šifra boje:
SCP5-MET-T70-249
Šifra boje:
SCP5-MET-T73-249
Šifra boje:
SCP5-MET-T76-249
Šifra boje:
SCP5-SAT-A01-249
Šifra boje:
SCP5-SAT-A02-249
Šifra boje:
SCP5-SAT-B01-249
Šifra boje:
SCP5-SAT-B02-249
Šifra boje:
SCP5-SAT-D01-249
Šifra boje:
SCP5-SAT-E01-249
Šifra boje:
SCP5-SAT-E02-249
Šifra boje:
SCP5-SAT-E03-249
Šifra boje:
SCP5-SAT-E04-249
Šifra boje:
SCP7-MET-T27-249
Šifra boje:
SCP7-MET-T28-249
Šifra boje:
SCP7-MET-T30-249
Šifra boje:
SCP7-MET-T42-249
Šifra boje:
SCP7-MET-T43-249
Šifra boje:
SCP7-MET-T46-249
Šifra boje:
SCP7-MET-T47-249
Šifra boje:
SCP7-MET-T58-249
Šifra boje:
SCP7-MET-T60-249
Šifra boje:
SCP7-MET-T61-249
Šifra boje:
SCP7-MET-T66-249
Šifra boje:
SCP1-4800P06-249
Šifra boje:
SCP1-4800P76-249
Šifra boje:
SCP1-4800P78-249
Šifra boje:
SCP1-4800V71-249
Šifra boje:
SCP1-4800V75-249
Šifra boje:
SCP5-4500P06-249
Šifra boje:
SCP5-4500P76-249
Šifra boje:
SCP5-4500P78-249
Šifra boje:
SCP5-4500P79-249
Šifra boje:
SCP5-4500QA2-249
Šifra boje:
SCP5-4500P81-249
Šifra boje:
SCP5-4500V10-249
Šifra boje:
SCP5-4500V71-249
Šifra boje:
SCP5-4500V72-249
Šifra boje:
SCP5-4500V75-249
Šifra boje:
SCP5-4500V76-249
Šifra boje:
SCP-CO-ULT-C01-249
Šifra boje:
SCP-CO-ULT-C02-249
Šifra boje:
SCP-CO-ULT-C03-249
Šifra boje:
SCP-CO-ULT-C04-249
Šifra boje:
SCP-JA-ULT-O02-249
Šifra boje:
SCP-JA-ULT-O04-249


PRINT DESIGN PLATNA